Vergoeding

Stoppen met Roken

Ook in 2020 wordt gedragsmatige stoppen met roken begeleiding, gecombineerd met nicotinevervangers of receptgeneesmiddelen bij stoppen met roken eenmaal per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Onze begeleiding wordt in veruit de meeste gevallen 100% vergoed. Ook wordt het eigen risico niet aangesproken.

Kosten en vergoeding

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u meer dan 10 sigaretten of sigaren per dag rookt en gemotiveerd bent om daarmee te stoppen.

iLifeCoach individuele en groepscoaching kost 300,- tot 350,- euro excl. BTW.

De coaching wordt voor 100% vergoed vanuit het basispakket.

Let op eigen risico! In sommige gevallen wordt het eigen risico niet aangesproken, maar een aantal zorgverzekeraars brengen wel het eigen risico in rekening indien je het eigen risico nog niet heb verbruikt.

De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden persoonlijke coaching van iLifeCoach (eventueel gecombineerd met nicotinevervangers en/of receptgeneesmiddelen) 100%.

 • Menzis
 • Anderzorg
 • HEMA
 • Zilveren Kruis Achmea
 • OZF Achmea
 • Interpolis
 • FBTO
 • Agis
 • Pro Life
 • TakeCareNow!
 • Avero Achmea
 • Nedasco
 • IAK
 • Aevitea (Achmea)
 • Turien&Co Assuradeuren
 • CZ
 • OHRA
 • Delta Lloyd
 • De Friesland
 • VGZ
 • Univé
 • Zekur (Univé)
 • Zorgzaam (Univé)
 • Aevitae (VGZ)
 • Bewuzt (VGZ)
 • IAK (VGZ)
 • Turien&Co (VGZ)
 • Nedasco (VGZ)
 • IZA
 • Iza-Cura
 • Trias
 • IZZ
 • De Goudse
 • UMC
 • PNO
 • De Amersfoortse
 • ASR
 • Ditzo

Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de coaching van iLifeCoach en hulpmiddelen voor 60%-100.

 • ONVZ
 • Zorg en Zekerheid
 • Eno
 • DSW (vergoed alleen begeleiding via de huisarts)

 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen worden vergoed door uw zorgverzekeraar in combinatie met begeleiding en coaching van  iLifeCoach. De hulpmiddelen zoals nicotinevervangers of medicatie worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Coaching is in de regel een voorwaarde voor volledige vergoeding van eventuele hulpmiddelen. Het eigen risico word wel aangesproken voor de hulpmiddelen.

U ontvangt van ons een aanvraagformulier voor hulpmiddelen als u definitief met het stoppen met roken programma bent gestart en een bevestiging van ons hebt ontvangen. Dit formulier ontvangt u na het eerste coachgesprek. Met het aanvraagformulier kunt u de nicotinevervangers direct aanvragen of ophalen bij de desbetreffende apotheek. Indien u nicotinevervangers of medicatie als hulpmiddel gaat gebruiken tijdens het stoppen met roken, dient uw huisarts het aanvraagformulier voor medicatie eerst te ondertekenen of een recept bij de aanvraag te voegen.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de hulpmiddelen 100% op voorwaarde dat u een stoppen met roken programma volgt bij ILIFECOACH B.V.

Bij de meeste zorgverzekeraars valt de coaching niet meer onder het wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2018 bedraagt het eigen risico 385 euro. Als u dit bedrag nog niet opgemaakt heeft aan andere zorg, dan kan uw zorgverzekeraar het resterende bedrag mogelijk bij u in rekening brengen.

iLifeCoach is niet verantwoordelijk voor de levering en controle van de hulpmiddelen, de vergoeding en het eigen risico. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar en/of uw apotheek. 

Leefstijltraining 

Leefstijlbegeleiding door een leefstijlcoach wordt vanaf 1 januari 2019 door een toenemend aantal zorgverzekeraars vergoed. U kunt de voorwaarden terugvinden in uw eigen polis.