Privacy Statement ILIFECOACH B.V.

Privacy Statement

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van ILIFECOACH B.V. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen.  ILIFECOACH B.V. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)/ GPDR (General Data Protection Regulation). De gegevensverwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen van de AVG/GDPR. ILIFECOACH respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2: Doeleinden verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor stoppen-met-roken diensten en vitaliteitsprogramma's en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen contact opnemen. Als je een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Artikel 3: Minderjarigen

ILIFECOACH B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Op verzoek verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser kun je zien dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookie policy.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Indien je een relatie hebt met ILIFECOACH B.V., heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van cookies aanpassen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt benaderd (telefonisch, per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit schriftelijk te melden per e-mail via info@ilifecoach.nl.

In geval van online dienstverlening (e-health) kun je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt op elk gewenst moment inzien en veranderen in je persoonlijke klantomgeving. Sommige diensten van ons gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden je sterk aan om dit te gebruiken.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens, inzage, correctie en recht van verzet

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten en op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk per e-mail indienen bij de Klantenservice (klantenservice@ilifecoach.nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. ILIFECOACH B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier tot zes weken op jouw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

ILIFECOACH B.V. verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Artikel 9: Telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen inhouse worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsverbetering van onze klantenservice. De opnames worden alleen gebruikt voor coaching, en alleen coaches en de medewerker die met jou het gesprek heeft gevoerd hebben toegang tot de opnames. De bewaartermijn van het telefoongesprek is zes maanden.

Artikel 10: Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Artikel 11: Disclaimer

ILIFECOACH B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

ILIFECOACH B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie/advies via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ILIFECOACH B.V. of door jou aan ILIFECOACH B.V. middels een website van ILIFECOACH B.V. of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt ILIFECOACH B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens ILIFECOACH B.V. via deze website of anderszins. ILIFECOACH B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. ILIFECOACH B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.

Je zal ILIFECOACH B.V., diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan je gebruik van onze dienstverlening/webpagina, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Artikel 12: Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. ILIFECOACH B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 65779452.